DevelopService.cz

Vývoj software

DevelopService.cz

V této sekci naleznete vlastní freeware a/nebo open source:


Java Disassembler (JDIS)

DS Java Disassembler je nástroj pro převod Java .class souborů do čitelné textové formy. Není prováděno žádné "zpětné inženýrství" (výstupem není znovu zkompilovatelný program v jazyce Java), program pouze převede Java byte code do čitelné textové podoby - pro analýzu a pochopení Java byte code skvělá věc. Program zapisuje informace na standardní výstup (stdout), který je možné přesměrovat do souboru. Software je uvolněn pod open source licencí GNU General Public License (neoficiální překlad).

Použití:     jdis [-b] zdroj
zdroj.CLASS soubor
-bnerozepisovat atributy

Ke stažení:   Windows binárka  |  Zdrojové soubory