DevelopService.cz

Vývoj software

DevelopService.cz

Specializace na vývoj software v těchto oblastech:


Webové aplikace/služby

Webovým aplikacím a službám založeným na Java EE a Spring Frameworku pro běh stačí libovolný servlet kontejner (Tomcat, Jetty, Undertow, ...). Neexistuje tedy omezení jako v případě ASP.NET na jednu platformu, což jejich provoz zlevňuje. V dnešní době webové aplikace/služby často nahrazují nativní (desktopové, mobilní) aplikace - jako příklad může posloužit MS Office365. Nejen, že je webová aplikace dostupná na všech běžných platformách (MS Windows, Linuxu, mobilních zařízeních, ...), ale často umožňuje i výhodnější obchodní model. V cloudu navíc není problém pružně dosáhnout požadovanou škálovatelnost a robustnost.


Desktopové aplikace

Multiplatformní (Linux, Windows) desktopové a klient-server aplikace založené na platformě Java a SWT toolkitu, který aplikacím dovoluje získat vzhled a chování typické pro danou platformu. Java je vysokoúrovňový objektově orientovaný jazyk, což spolu s rozsáhlými knihovnami zaručuje rychlý a efektivní vývoj a tudíž i nižší náklady/cenu (např. oproti C/C++). Nevýhodou je závislost na Java runtime a nepatrně vyšší nároky na hardware. Obrovskou výhodou je však právě multiplatformnost, tj. nejste omezeni pouze na Windows OS. Výsledná aplikace může spolupracovat s jakoukoliv databází mající JDBC ovladač (prakticky s kteroukoliv běžnou databází: MS SQL, PostgreSQL, Firebird, MySQL, ...). Pro kritické části (např. z hlediska rychlosti nebo paměti) se použijí C/C++ knihovny přes JNI rozhraní.


Mobilní aplikace

Mobilní aplikace jsou v dnešním světě velmi důležité, protože chytrý telefon nebo tablet dnes vlastní téměř každý. Nejrozšířenější platformou pro tato mobilní zařízení je Android. Zajímavý je tím, že vývoj probíhá v jazyce Java a je možné tedy využít jejích výhod - zejména rozsáhlých knihoven na vše možné i nemožné. Nativní mobilní aplikaci lze v mnoha případech nahradit webovou aplikací, ale ne každý chce/může být online a proto (spolu s dalšími důvody) mají tyto aplikace svou nezastupitelnou roli.


Embedded Systems

Embedded system (vestavěný systém) je počítačový systém vestavěný do zařízení, které ovládá/řídí. Pokud odhlédneme od náročnějších případů, kde se používají různé průmyslové počítače, pro méně náročné implementace jsou vhodné jednočipové mikroprocesory (např. ATMEL AVR/ARM). Díky jejich nízké ceně se tyto malé jednočipové počítače vyplatí nasadit na mnoho činností, kde se dříve používal klasický průmyslový počítač. Typické použití je v dnes populární oblasti IoT (Internet of Things, Internet věcí). Vývoj zpravidla probíhá v programovacím jazyce C.